مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش

آرتاکیش اولین و بزرگترین مرکز آموزش خلبانی کشور با 21 سال سابقه

مجوزهای آرتاکیش

ATO

Part 145 & MG

CCTO

FDTO

به بالای صفحه بردن