مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش

آرتاکیش اولین و بزرگترین مرکز آموزش خلبانی کشور با 22 سال سابقه

مدارک مورد نیاز جهت صدور نامه چک راید (آزمون عملی)

مدارک مورد نیاز:

  • اصل Logbook مهر شده در صورت تغییر بعد از آزمون
به بالای صفحه بردن