مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش

آرتاکیش اولین و بزرگترین مرکز آموزش خلبانی کشور با 22 سال سابقه

مدارک مورد نیاز جهت انجام امور حراستی

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده حراستی:

 • اصل شناسنامه
 • اصل کارت ملی
 • اصل شناسنامه پدر یا مادر (در غیر این صورت کلیه شناسنامه برادران و خواهران یا انحصار وراثت)
 • اصل کارت پایان خدمت
 • اصل مدرک تحصیلی
 • اصل گذرنامه
 • معرفی نامه از شرکت مربوطه
 • اصل کارت ملی همسر
 • عکس ۴×۳ پرسنلی ۲ قطعه
مراجعین محترم پذیرش بایستی موارد ذیل را جهت پر کردن تعرفه کامپیوتری بصورت کتبی بهمراه خود داشته باشند:
 • نشانی محل سکونت از ۱۰ سال قبل تا کنون با کدپستی و شماره تلفن
 • مدارک تحصیلی (شامل رشته تحصیلی، نام آموزشگاه، نشانی و سال شروع و اتمام تحصیل)
 • ماموریت‌ها و مسافرتهای خارج از کشور بهمراه تاریخ رفت و برگشت (۵ مورد آخر)
 • مشخصات ۴ نفر از دوستان (شامل نام و نام خانوادگی، شغل، شماره تلفن و نشانی)
 • مشخصات بستگان درجه یک (پدر، مادر، برادر و خواهر) شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شماره شناسنامه، محل صدور، شغل،تلفن،نشانی

مدارک مورد نیاز جهت انگشت نگاری:

 • یک قطعه عکس ۴ × ۳
 • اصل و کپی شناسنامه خود (تمام صفحات)
 • اصل و کپی کارت ملی (پشت و رو)
 • معرفی نامه از واحد حراست آرتاکیش
 • کارت عابر بانک جهت پرداخت

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت تردد:

 • دو قطعه عکس دو خط (ریت)
 • مشخصات بستگان درجه یک (پدر، مادر، برادر و خواهر) شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شماره شناسنامه، محل صدور، شغل،تلفن،نشانی
 • کپی شناسنامه خود و همسر (تمام صفحات)
 • کپی کارت ملی خود و همسر (پشت و رو)
به بالای صفحه بردن