مرکز آموزش خلبانی آرتاکیش

آرتاکیش اولین و بزرگترین مرکز آموزش خلبانی کشور با 22 سال سابقه

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه ها

مدارک مورد نیاز:

  • برگه چک راید
  • برگه ATL با مهر عملیات
  • کپی صفحه آخر Logbook مهر شده
  • اصل Log Book
به بالای صفحه بردن